2. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi DAVETLİ ÜLKELER

Arnavutluk Cumhuriyeti
 
Azerbaycan Republic
 
Bahrain Krallığı
 
Birleşik Arap Emirlikleri
 
Bosna-Hersek
 
Bulgaristan Cumhuriyeti
 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
 
Fas Krallığı
 
Gürcistan Cumhuriyeti
 
Hırvatistan Cumhuriyeti
 
Irak Cumhuriyeti
 
İran İslam Cumhuriyeti
 
Katar Devleti
 
Kazakistan Cumhuriyeti
 
Kırgızistan Cumhuriyeti
 
Kosova Cumhuriyeti
 
Kuveyt Devleti
 
Libya Devleti
 
Macaristan Cumhuriyeti
 
Makedonya Cumhuriyeti
 
Mısır Arap Cumhuriyeti
 
Moldova Cumhuriyeti
 
Özbekistan Cumhuriyeti
 
Pakistan İslam Cumhuriyeti
 
Romanya Cumhuriyeti
 
Rusya Federasyonu
 
Slovakya Cumhuriyeti
 
Slovenya Cumhuriyeti
 
Suriye Arap Cumhuriyeti
 
Suudi Arabistan Krallığı
 
Tacikistan Cumhuriyeti
 
Tunus Cumhuriyeti
 
Türkiye Cumhuriyeti
 
Türkmenistan Cumhuriyeti
 
Ukrayna
 
Umman Sultanlığı
 
Ürdün Haşimi Krallığı
 
Yemen Cumhuriyeti
 
Yunanistan Cumhuriyeti
 

Çözüm Ortakları

T.C. Merkez Bankası UNDP tago GAACC maya vakfı Bain