Banking and Finance

UİP Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, konuşmacı olarak John Tonelli (Genel Müdür, Borç Sermaye Piyasaları ve Sendikasyon Başkanı, Oppenheimer & Co Inc), Murat Salar (Genel Müdür, Azimut Portföy), Uğraş Ülkü (CEEMA Araştırma Başkanı, Institute of International Finance), Doğan Şahin (Kurucu, Kripto Manşet) ve Dr. Hakan Avdan’ın (İcra Kurulu Üyesi, UİP / Kıdemli Danışman, UNDP) yer aldığı Bankacılık ve Finans panelinin moderatörlüğünü Artan Enerji, Hammadde Fiyatlarının da Tetiklediği Pandemi Sonrası Belirsizlik Döneminde Bankacılık ve Finansal konusu ile gerçekleştirdi.

Covid-19 pandemisi, gelişmekte olan ekonomilerde kaosa neden olarak, daha sürdürülebilir bir dünya inşa etme ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarını finansal olarak tehdit ediyor. Ayrıca vergi ve vergi dışı gelirlerden etkilenen düşük ve orta gelirli ülkelerin, sağlık sektöründeki ekonomik faaliyetler büyüdükçe yurt içi finansal kaynaklarının zarar görmesi bekleniyor.

Covid-19 pandemisi, küresel zorlukların ele alınması söz konusu olduğunda bize uluslararası bağlarımızı ve karşılıklı ihtiyaçlarımızı hatırlattığından, pandemi ile savaşırken insanları geride bırakmak yerine birlikte çalışmaya vurgu yapan uluslararası bir işbirliği gereklidir. Yoksulluğu ortadan kaldırmaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya yönelik kazanımları silmek istemiyorsak, Covid-19'dan alınan dersleri uygularken dikkatli olmalıyız. Bununla birlikte, Covid-19 pandemisinin sebep olduğu eşitsizlikleri ele almazsak, küresel krizleri daha da kötüleştirme riskini göze alıyoruz.

İklim değişikliği ve göç hakkında daha detaylı bilgi edinmek için sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin yanı sıra bunların etkilerini de dikkate alan uygun risk yönetimi ile kimseyi geride bırakmadan yeniden daha iyi inşa edebiliriz.