about the 12th Bosphorus Summit

Covid-19 pandemisi ile zorlu bir süreçten geçen dünyamız; iklim değişikliği, nüfus artışı ve dengesiz tüketim sonucu yetersiz gelmeye başlayan doğal kaynakları koruyabilmemiz adına, bireysel ve toplumsal kararlarımızda daha duyarlı olup çevresel bir sorumluluk bilinci geliştirmemiz gerektiğini bizlere gösterdi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) olarak teması “Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak” olan 12. Boğaziçi Zirvesi’ni; önde gelen iş insanlarını ve dünya liderlerini uluslararası diyaloğu güçlendirmek ve yeni işbirliklerinin kurulmasını teşvik etmek amacı ile 6-7 Aralık tarihlerinde Conrad Hotel İstanbul’da bir araya getirdik.

12. Boğaziçi Zirvesi; sürdürebilirliği ekonomik, toplumsal ve çevresel olmak üzere üç farklı boyutta ele aldı ve kalkınmaya yönelik küresel işbirliklerinin geliştirilmesi için yalnızca hükümetler arası organik bağlarla değil, hükümet dışı sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile de gelişmeye devam etti.

Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak temalı zirvemizde sürdürebilir kalkınma ile ilgili olarak ele aldığımız ve sağlıklı işbirlikleri kurmak için konuştuğumuz başlıca ilkeleri 12 ana başlıkta tanımladık.

 

 1. Üretim ve tüketim dinamiklerinin sürdürebilir olduğu, yoksulluğun ve açlığın ortadan kalktığı bir dünya için çalışmak.
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalığı arttırarak insan ilişkilerini zenginleştirip kadınların istihdam fırsatlarını güçlendirmek.
 3. İnsan kaynaklı çevresel hasarları ortadan kaldırarak çevresel ve ekolojik sürdürebilirliği korumak.
 4. Evrensel hukuk ve evrensel bir sağlık güvencesi sistemini geçerli kılmak.
 5. Dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitlilik ile ilgili olarak gerekli kazanımları uluslararası boyutta sağlamak.
 6. Sürdürebilir enerji hizmetleri sunabilmek amacıyla altyapıyı genişletmek ve teknolojiyi geliştirmek.
 7. Uluslararası istihdam fırsatları için küresel bir strateji geliştirerek bölge ülkeleri arası sınırları kaldırmak.
 8. Kapsayıcı ve sürdürebilir sanayileşmeyi destekleyerek ortak yatırımlar yapmak.
 9. Barışçıl, adil, güçlü ve güvenilir kurumlar olarak ortak amaçlar için işbirlikleri kurmak.
 10. Dijitalleşmenin, kurum içi sağlık hizmetlerinde sosyal ve ekonomik önemini vurgulamak.
 11. Sürecin verimliliğini ve veri kalitesini artırmak için dijitalleşmeyi kullanmak
 12. Sürdürülebilir barış üzerinde olumlu etki yaratmak için silahsızlanma ve güvenlik ile ilgili farkındalığı artırmak.