Green Energy Panel

Doğal kaynaklar tarafından üretilen ve çevreye zarar vermeyen yeşil enerji, atmosfere karbondioksit ve metan, başka bir deyişle sera gazları salmadığı için büyük önem taşımaktadır.

12. Boğaziçi Zirvesi'nde Mithat Rende, Zeljiko Selak, Halil Demirdağ ve Mehmet Özer ile görüşülen Yeşil Enerji Paneli'nin moderatörlüğünü UİP Onur Kurulu üyesi Mehmet Ali Neyzi yaptı.

Yeşil Enerji Paneli’nde, yeşil enerjinin yaygın olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği tartışıldı; buna rağmen, yeşil enerji kirlilik içermeyen kaynakları gerektirdiğinden, tüm yenilenebilir enerji kaynakları yeşil değildir. Buna ek olarak, enerji taleplerimize sürdürülebilir bir çözüm sunmayan ve çevreyi kirleten fosil yakıtların da aşamalı olarak ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Öte yandan güneş ışığını yakalayarak elektriğe dönüştüren güneş enerjisi, en yaygın kaynaklardan biridir. Bununla benzer bir şekilde, rüzgar enerjisi de hava akımı potansiyelini birleştirerek elektrik üretir.

Sanayi ve ulaşım taleplerimizi karşılayan enerjiyi karbon ayak izi bırakmadan kullanabilirsek, biraz daha çevre dostu bir geleceğe daha iyi hazırlanacak ve dünyamızı daha sürdürülebilir kılacağızdır.