Good Governance and Innovation of Companies through Effective Boards

12. Boğaziçi Zirvesi'nde “Etkin Kurullar ve Şirketlerin İyi Yönetimi ve İnovasyonu” konulu panel, Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar'ın moderatörlüğünde düzenlendi. Bu yazıda yer alan bilgiler Tayfun Bayazit, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, TÜSİAD, Elif Ateş Özpak, Yönetici Direktör, Kybele Consulting,  Charlotte Valeur, Kurucu, Global Governance Group, ve Uğur Bayar’ın, Kıdemli Danışman, Tekfen Ventures, konuşmalarından derlenmiştir. İşbirlikçi bir liderlik tutumu ve ekip çalışmasında yenilikçi bir yaklaşımın önemi, konuşmacılar tarafından bu panelde ele alındı.

16. sürdürülebilir kalkınma hedefi, hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetimi içeren, adalete erişim sağlayan barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmektir.

Sorunları çözmek için etkin kurullar ve topluluklarla birlikte çalışmak, küresel yönetim organizasyonlarının aktif katılımını artırdığı için çok önemlidir.

Buna ek olarak, ilgiyi nereye yönlendireceğini bilen kapsayıcı bir liderle ekip çalışmasında bulunmak, bir kurumun amaçlanan hedefine ulaşma ve bir strateji geliştirme yeteneği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Güncel kalmak ve tüm paydaşlara fayda sağlayan bir stratejiyi uygulamak için panelin en önemli konusu dönüşüm ve teknoloji oldu.

İyi yönetim hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için, yerel düzeyde Avrupa Konseyi'nin Yenilikçilik ve İyi Yönetim Stratejisi'ne dahil edilen ve 2008'de Bakanlar Komitesi tarafından onaylanan 12 İlkeyi incelemenizi öneriyoruz. Bunlar diğer konuların yanı sıra etik davranış, hukukun üstünlüğü, verimlilik ve etkinlik, açıklık, güçlü mali yönetim ve sorumluluk bilincini kapsar.