Misyon & Vizyon

  • Disiplinler arası çok yönlü işbirliklerini arttırmak,
  • Yeni bir seviyede küresel işbirliği oluşumunu teşvik etmek,
  • Sonuç odaklı diyalogların oluşturulmasını sağlamak ve kamu ile özel sektör arasında ortaklık oluşumunu teşvik etmek,
  • İstikrar için ekonomik bağımlılıklar oluşturmak,
  • Karar mercilerinin; politik ve iş dünyası liderlerinin; eğitimde, sanatta, medyada öncü kişilerin, yardımseverlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal arenanın bir araya geldiği bir tartışma alanı sunarak küresel gündemi şekillendirici rol oynamaktır.