Mesafeli Satış Sözleşmesi
DİJİTAL PLATFORM

Madde 1- Taraflar

1.1. Hizmet Veren/ARTIM
 
Adı              : Artım Organizasyon Reklam Basım Haber ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. 
Adresi          : Akkavak Sok. Hacı Ömer Apt. No:18 D:4 34371 Şişli İstanbul/Türkiye 
Telefon         : +90 212 219 09 12
E-posta Adresi : info@uipistanbul.org
Mersis No     : 0085-0379-5610-0015

1.2. Hizmet Alan 

Adı – Soyadı    :
TC No              : 
Adresi              :
Telefon             :
E-posta Adresi :

Madde 2- Konu
İşbu mesafeli satış sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, ARTIM’ın Hizmet Alan’a ait https://www.bogazicizirvesi.org/ internet sitesinden elektronik ortamda aşağıda nitelikleri ve hizmet ücreti belirtilen hizmetin satışı ve hizmetin ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 
Hizmet Alan, Hizmet Veren’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, hizmetin sunumu ve masrafları vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Hizmet Veren tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
https://www.bogazicizirvesi.org/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve Hizmet Alan tarafından verilen satın alma üzerine düzenlenen fatura ise bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. 
Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme Bilgileri
Elektronik ortamda alınan hizmetlerin türü, süresi, bedeli, ödeme şekli, satın alan kişi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişinin ayrı olması halinde Fatura Bilgileri ayrı düzenlenecektir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı Hizmet Alan kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Hizmet Alan kabul eder.
Hizmet Veren gerekli gördüğü durumlarda, Hizmet Alan’ın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. Hizmet Veren bilgilerde sorun tespit ettiği durumlarda Hizmet Alan’ın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Hizmet Alan’a ulaşamadığı takdirde hizmeti dondurur. Hizmet Alan’ın bu süre zarfında Hizmet Veren ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi 15 gün beklenir. Bu süre içerisinde Hizmet Alan’dan herhangi bir cevap alınamazsa Hizmet Veren, her iki tarafın da zarar görmemesi için hizmeti iptal eder.

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, Hizmet Alan tarafından hizmetin satın alındığı tarih olan ../../…. tarihidir. 
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, salgın hastalık veya resmi karantina vb.) olarak kabul edilecektir. 
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
Madde 5- Hizmet Verenin Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Hizmet Veren, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. Hizmet Alan’ın gerçek kişi olması halinde; 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler hizmeti satın alamaz. Hizmet Veren, Hizmet Alan’ın Sözleşme’de belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Hizmet Alan’ın yaşını yanlış yazmasından dolayı Hizmet Veren hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.3.  Hizmet Veren, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Hizmet Alan, Hizmet Veren’den hak iddiasında bulunamaz.  
5.4.  https://www.bogazicizirvesi.org/ den kredi kartı (Visa, MasterCard, vs.) ya da banka havalesi ile hizmet satın alınabilir. Hizmetin satın alınma tarihi, gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
Madde 6- Hizmet Alanın Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Hizmet Alan, Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Hizmet Alan, satın aldığı hizmetin bedelini ödemekle birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve Sözleşme’de belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Hizmet Alan,  https://www.bogazicizirvesi.org/ internet sitesinden Hizmet Veren’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere hizmet satış fiyatı, ödeme sekli, koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Hizmet Alan, hizmetin ödeme koşullarının, hizmet detaylarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://www.bogazicizirvesi.org/ alan adlı web sitesindeki hizmet detaylarına ilişkin bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Madde 7- Hizmet Alımı ve Ödeme Prosedürü
7.1. Hizmet’in KDV dahil tutarı Hizmet Alan tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle bedel tahsilinden önce, Hizmet Alan’a hizmet alım onay e-postası gönderilir.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Hizmet Alan’a Sözleşme’de belirttiği telefon ve/veya e-posta adresi yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Hizmet Alan’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.
Sözleşme konusu hizmetin ifa yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Hizmet Alan bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Hizmet Alan’ın, Hizmet Veren’den ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 
7.2. https://www.bogazicizirvesi.org/‘da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen Hizmet Alanlar’a banka havalesi ile sipariş imkanları sunulmuştur. Hizmet Alan eğer EFT yapmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin fatura bilgileri ile aynı olması gereklidir. Kur değişikliğinden kaynaklanan tutar farklılıklarından Hizmet Veren sorumlu olmayacak olup bu sebepten doğacak her türlü komisyon vb. tutar Hizmet Alan tarafından karşılanacaktır.
Hizmet Alan kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Hizmet Alan, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Hizmet Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 8: Cayma Hakkına İlişkin Prosedür 
Hizmet Alan’ın cayma hakkını kullanması halinde Hizmet Veren, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.
Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda Hizmet Veren, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Hizmet Alan’a nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Hizmet Veren, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ödeme yapılan ödeme aracına yapacak olup, üye işyeri yani Hizmet Veren ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince Hizmet Alan’a nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Hizmet Alan’ın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
Madde 9- Gizlilik
Hizmet Alan tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Hizmet Veren’e bildirdiği bilgiler Hizmet Veren tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Hizmet Veren bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde Hizmet Veren kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Hizmet Alan’a ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler başkaca verilmiş rıza yoksa yalnızca Hizmet Veren tarafından https://www.bogazicizirvesi.org/ alan adlı web sitesinin standart bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde tanıtım bilgileri ve yeni etkinlikler hakkında bilgiler Hizmet Alan’a onayı sonrasında gönderilebilir. 
Madde 10- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Hizmet Alanın veya Hizmet Verenin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu Sözleşme’nin onaylanması durumunda Hizmet Alan işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.      …/…/…