İsmail Karaman

Türkiye Eski Kültür ve Turizm Bakanı