Sheikh Ahmed bin Jassim Al Thani

Katar Ekonomi ve Ticaret Eski Bakanı