Sir Iqbal Abdul Karim Mussa Sacranie

UİP Onur Kurulu Başkan Yardımcısı / Britanya Müslüman Konseyi E. Genel Sekreteri