Güldal Akşit

E. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı / E. Turizm Bakanı