naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page
14_boğaziçi_zirvesi-100.png

16 - 17 Kasım 2023

GELECEK YÜZYILI KARŞILAMAK:

ZORLUKLAR VE BEKLENTİLER

Belirlenen Paneller

ONURSAL AÇILIŞ KONUŞMALARI

HONORARY OPENING SPEECHES

YUVARLAK MASA: GELECEK YÜZYILI KARŞILAMAK

ROUND TABLE: NAVIGATING THE NEXT CENTURY

BOSPHORUS SUMMIT SPECIAL PANEL (AMBASSADORS): CONFLICT RESOLUTION

BOĞAZİÇİ ZİRVESİ ÖZEL PANELİ (BÜYÜKELÇİLER): ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

INTERNATIONAL HEALTH TOURISM AND HEALTH LAW

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK HUKUKU

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA HUKUK İLE KAZANMAK VEYA KAYBETMEK

WINNING OR LOSING WITH LAW IN THE DIGITAL AGE

INFRASTRUCTURE INVESTMENTS AND URBANISM

ALTYAPI YATIRIMLARI VE ŞEHİRCİLİK

NEOLİTİK YAŞAM BİÇİMİNİN SONUÇLARI

THE CONSEQUENCES OF THE NEOLITHIC WAY OF LIFE

SERMAYE PİYASALARI

CAPITAL MARKETS

AB VE KARADENİZ BÖLGESİ: GÜRCİSTAN, MOLDOVA VE UKRAYNA’NIN ÜYELİKLERİ

THE EU AND THE BLACK SEA AREA: CANDIDACIES OF GEORGIA, MOLDOVA AND UKRAINE

SAVUNMA SANAYİ

DEFENSE INDUSTRY

bottom of page