naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page

Misyonumuz

 

Boğaziçi Zirvesi, iş dünyası, siyaset ve kültür alanlarındaki kanaat önderlerinin küresel sınamaları değerlendirmelerini kolaylaştıran açık bir diyalog imkanı sunmaktadır.

Zirve, kamu ve özel kuruluşlar, iş dünyası ve toplumun diğer kesimlerinin üzerinde pozitif bir etki oluşturmak maksadıyla; liderleri, karar vericileri, akademisyenleri ve her meslekten bireyleri bir araya getirerek, işbirliği imkanları yaratan ve motive eden bir platform sunmaktadır.

Bu platform, özel çıkar grupları ve şahıslarla hiçbir bağı olmayan, bağımsız bir niteliktedir. Hesap verebilen, iyi bir yönetim hedefi gütmektedir.

Anchor 1
bottom of page