naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page
Değer Şahbaz

Değer Şahbaz

Founding Partner, CEO,Pragma

CEO, Kurucu Ortak, Pragma

EN

Değer Şahbaz is the founding partner and CEO of Pragma. He has twenty six years of investment banking experience. Değer took key roles in a broad range of investment banking activities including financial advisory services, mergers & acquisitions transactions and capital markets projects. His industry experience covers food, beverage, retailing, banking, telecommunication, textiles, paint, technology, media and insurance. Prior to co-founding Pragma in 2002, he worked for Global Securities. Değer received his BS Degree in Mechanical Engineering from Boğazici University and MBA Degree from Koç University.

TR

Değer Şahbaz, Pragma’nın kurucu ortağı ve CEO’sudur. 26 senelik yatırım bankacılığı tecrübesi bulunmaktadır. Değer, yatırım bankacılığının finansal danışmanlık, şirket birleşmesi ve satın alma işlemleri ve sermaye piyasası projeleri alanlarında önemli roller almıştır. Sektör tecrübesi gıda, içecek, perakende, bankacılık, telekomünikasyon, tekstil, boya, teknoloji, medya ve sigortacılık alanlarını içermektedir. 2002 yılında Pragma’yı kurmadan önce, Global Menkul Değerler’de çalışmıştır. Değer Şahbaz, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği ve Koç Üniversitesi MBA mezunudur.

bottom of page