naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page
Doç. Dr. Mustafa Tırıs

Doç. Dr. Mustafa Tırıs

General Manager, T-Dinamik Güneş Enerji / Vice President DEİK Energy Council

Genel Müdür, T-Dinamik Güneş Enerji A.Ş, DEİK Enerji İş Konseyi Başkan Yardımcısı

EN

He is the General Manager of T Dinamik Energy Investment Company and Vice President of DEIK Energy Business Council. He has BSc. in Petroleum Engineering, MSc and PhD in Energy Technology. He worked as the Director of Energy Institute of TUBITAK (Turkish Scientific and Technological Research Council) for 21 years. He is the founder and General Manager of Energy group of companies since 2011. Those companies are investing on Renewable energies in Turkey, Greece and Romania.

TR

Halen T Dinamik A.Ş. Genel Müdürü ve DEİK Enerji İş Konseyi Başkan Yardımcısı’dır. Petrol Mühendisliği eğitiminden sonra Enerji Teknolojisi alanında Y.Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde 21 yıl görev yapmış, Enerji Enstitüsü Müdürü olarak çalışmıştır. Daha sonra özel sektöre geçerek muhtelif enerji şirketlerinin kurucusu, ortağı ve yöneticisi olmuştur. Bu şirketler Türkiye, Yunanistan ve Romanya’da yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadır.

bottom of page