naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page
Dr. Bora Erdamar

Dr. Bora Erdamar

Director, Blockchain IST Center/ Bahçeşehir University

Direktör, Blockchain IST Center / Bahçeşehir Üniversitesi

EN

Asst. Prof. Bora Erdamar is the founder and director of the first university research and development center in Turkey for Blockchain Technology, BlockchainIST Center and the founding director of Bahçeşehir University Experimental Economics Lab. Additionally, Erdamar is the director of BAU Graduate Education Institute, Economics and Finance Graduate Programs, which includes only FinTech Graduate Program in Turkey. After completing his undergraduate education in the Department of Mathematics at Boğaziçi University, Erdamar received his PhD in Economics from Ecole Poytechnique, Paris, with high honors in 2013. After working at Paris School of Economics, Moscow Higher School of Economics, University of Rochester and Columbia University for post-doctoral research in political economy and electoral systems for 3 years, he has been working at BAU for the last five years. Research Interests: Blockchain Technology, Experimental Economics, Game Theory, Behavioral Finance and Political Economy.

TR

Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, Türkiye’nin bir üniversite bünyesindeki ilk Blokchain Teknolojileri Araştırma Merkezi BlockchainIST Center'ın direktörüdür. Aynı zamanda, Türkiye’deki ilk ve tek FinTech Yüksek Lisans Programının da içinde bulunduğu BAU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programlarının da direktörlüğü görevini yürütmektedir. BAU Deneysel ve Davranışsal Ekonomi Laboratuvarı kurucu direktörü ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi bölümü öğretim üyesidir. Lisans Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladıktan sonra, Paris, Ecole Poytechnique’den Ekonomi doktorasını yüksek onur derecesi ile almıştır. 3 sene boyunca politik ekonomi ve seçim sistemleri alanında doktora sonrası araştırmalar için Paris School of Economics, Moskova Higher School of Economics, University of Rochester ve Columbia Universitesi’nde bulunduktan sonra, son beş senedir BAU'da çalışmalarına devam etmektedir. Uzmanlık alanları: Blockchain Teknolojisi, Deneysel Ekonomi, Oyun Teorisi, Davranışsal Finans ve Politik Ekonomi’dir.

bottom of page