naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page
Ezgi Kartın

Ezgi Kartın

Associate, Aytekin Law Office

Avukat, Aytekin Hukuk Bürosu

EN

Ezgi Kartın graduated from Koç University, Law Faculty in 2019. Ezgi has gained experience in the fields of commercial and corporate law, legal dispute resolution, intellectual property law and contracts law during her career. Ezgi Kartın joined Aytekin Law team in 2021 and practices in various fields including corporate law, employment law and immigration law. Ezgi provides legal consultancy services in the fields of dispute resolution, negotiation and preparation of contracts, company establishment transactions, follow-up and finalization of commercial transactions subject to company law, trademarks’ conflicts in intellectual property, registration and litigation proceedings.

TR

Ezgi Kartın, 2019 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ezgi, kariyeri boyunca şirketler hukuku, dava ve uyuşmazlık çözümü, fikri mülkiyet hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında tecrübe kazanmıştır. Ezgi, 2021 yılında Aytekin Hukuk bünyesine dâhil olarak şirketler hukuku, iş hukuku ve göçmenlik hukuku da dahil birçok alanda çalışmalarını sürdürmekte, özellikle dava takibi, sözleşmelerin müzakeresi ve tanzimi, şirket kuruluş işlemleri, şirketler hukukuna tabi ticari işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması, markaların fikri mülkiyet uyuşmazlıkları, tescil ve dava süreçlerinde müvekkillerine hukuki destek ve danışmanlık vermektedir.

bottom of page