naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page
Faik Kartelli

Faik Kartelli

Academician

Öğretim Üyesi

EN

He was born in 1967, in İzmir, he graduated from İzmir Atatürk High School. He received bachelor’s degree from Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Cinema- TV department. He still works as the head of the Department of Cartoon and Animation at the Film Design Department. Since 2014, he has realized several projects by using Virtual Reality and Augmented Reality techniques, and participated in TUBITAK and Multidisciplinary Scientific research projects as an executive and researcher. His works in VR/AR focus on game design, textile design, Schizophrenia, Alzheimer's, Cigarette Addiction, and Medical Education.

TR

1967 de İzmir de doğdu, İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümünden mezun oldu. Halen aynı fakültede Film tasarımı bölümünde, Çizgi film ve Animasyon Anasanat Dalı başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 2014 yılından bu yana Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik tekniği ile çok sayıda tasarım gerçekleştirmiş, Tübitak ve Çok Disiplinli Bilimsel araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almıştır. VR/AR alanındaki çalışmaları oyun tasarımı, tekstil tasarımı, Şizofreni, Alzheimer, Sigara Bağımlılığı, ve Tıp Eğitimi alanlarında yoğunlaşmıştır.

bottom of page