naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page
Prof. Dr. Taşansu Türker

Prof. Dr. Taşansu Türker

Academician, Ankara University

Akademisyen, Ankara Üniversitesi

EN

"Born in 1977, Dr. Türker graduated from Sırrı Yırcalı High School in Balıkesir. He received his B.A. from International Relations Department, Faculty of Political Science, Ankara University. In the same department he obtained MA degree with the thesis on “Israel’s Peace Policy”. In 2001 he started his academic career as a research assistant at Turkish Administrative History (TAH) Chair, headed by Prof. Dr. İlber Ortaylı. He received Ph.D. degree from Institute of Asian and African Studies, Moscow State University with the thesis “Nationalism and Imperial Identity in Russia and the Ottoman Empire” under the supervision of Prof. Dr. Mihail Meyer in 2007. Between the years 2003-2007 he was founder board member at Moscow based Russian-Turkish Research Center. During his education he granted scholarships from Turkish Council of Higher Education, Turkish Petroleum Foundation, Moscow State University and Sasakawa Young Leaders Fund. In 2015 he was elected as an IVLP attendee of US State Department. Between 2010 and 2018 he served as TAH Chair with titles of associate professor and professor. He has been serving as the Chair of Comparative Politics Department at Ankara University since 2018. He has interdisciplinary academic works on regional studies, comparative political analysis, empire studies, strategy, politics, elite theories, business world and strategic cooperation. As well as his publications in Turkish, Russian and English, he also conducted academic studies in Russia, USA and various European and Asian countries. He was guest professor at Walsh School of Foreign Service, Georgetown University in 2018. He is fluent in Turkish, English and Russian and he also has command of several Turkic, Slavic and Romance languages at different levels, as well. He served as international election observer for OSCE and Turkish MFA at elections in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia multiple times. Dr. Türker, worked as a consultant on dramas for leading Turkish TV Kanal D in 2010-2011, prepared and presented “Russian History and Culture” radio programs on Voice of Russia in 2011-2012. He was hosted as a TV debater about international politics on National TVNet for weekly programs between 2019 and 2022. In 2010 he served as the founding vice president of Turkish-Russian Civic Forum within Turkish-Russian Presidential High Level Council of Cooperation where the founder president was Dr. Şarık Tara, Honorary President of ENKA Corp. Beginning in 2012, he held executive positions at Ankara University. From 2012 to 2014, Dr. Türker was the coordinator of Foreign Relations and Internationalization at Ankara University. Between 2014 and 2019 he worked as the founder director of Research Centre for Eurasian, Russian and East European Studies (RECEREES). In addition to these, he is/was member of Alumni Association of Faculty of Political Science, Military History and Strategic Studies Committee of Turkish General Staff, Board of Public Administration Institute for Turkey and the Middle East and Board of Turkish American Association."

TR

"1977 yılında doğan Prof. Dr. Türker; Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de aynı bölümde “İsrail’in Barış Politikası” tezi ile başarıyla tamamladı. 2001 yılında, 2018’e dek kesintisiz çalıştığı, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın başkanlığını yaptığı Türk İdare Tarihi Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Merkezi’nde Prof. Dr. Mihail Meyer’in danışmanlığında “Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Milliyetçilik ve Emperyal Kimlik” konulu tezi ile doktorasını tamamladı. 2003-2007 yılları arasında Moskova Rus-Türk Araştırmalar Merkezi’nin kurucu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Öğrenimi süresince YÖK, Türk Petrol Vakfı, Moskova Devlet Üniversitesi, Sasakawa Genç Liderler Fonu gibi kurumlardan burslar aldı. 2015 yılında da ABD Dışişleri Bakanlığı bursu ile IVLP programına seçildi. 2010-18 yıllarında Türk İdare Tarihi kürsüsünde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak çalıştı, 2018’den bu yana Mülkiye’de Karşılaştırmalı Siyaset anabilim dalı başkanı olarak görevini sürdürmekte olan Prof. Dr. Taşansu Türker; bölge çalışmaları, karşılaştırmalı siyasi analizler, imparatorluk çalışmaları, strateji, siyaset ve elit teorileri, iş dünyası ve stratejik işbirliği gibi alanlarda interdisipliner çalışmalar yürütmektedir. Türkçe, İngilizce ve Rusça birçok yayının yanı sıra; Rusya, ABD ve pek çok Avrupa ve Asya ülkesinde farklı üniversitelerde ders/seminer vermiş ve akademik çalışmalar yürütmüştür. 2017-18 öğretim yılında Georgetown Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. İngilizce ve Rusça yanında çeşitli Türk, Slav ve Romans dillerine farklı seviyelerde hakimiyeti bulunmaktadır. Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya’daki seçim gözlem misyonlarında birçok kez AGİT ve TC Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olarak, uluslararası gözlemci statüsüyle görev almıştır. 2010-2011 yıllarında Kanal D’ye drama alanında danışmanlık yapan Prof. Dr. Türker; 2011- 2012 yılları arasında İstanbul merkezli Rusya’nın Sesi Radyosu’nda “Rusya Tarihi ve Kültürü” programlarını hazırlamış ve sunmuştur. 2019-22 yılları arasında TVNet’te sunulan “Akıl Odası” programında haftalık konuk olarak yer almıştır. 2010 yılında, Dr. Şarık Tara’nın kurucu başkanlığını yaptığı Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun kurucu başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2012-14 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Genel Destek Koordinatörlüğü ve Dış İlişkiler- Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü görevini ifa etmiştir. 2014-18 yılları arasında, Genel Destek Koordinatörlüğü ile birlikte; kurucusu olduğu Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AVRUDAM) Müdürü olarak çalışmıştır. Ayrıca, Mülkiyeliler Birliği, ATASE Askeri Tarih Stratejik Araştırmalar Komisyonu, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, TODAİE Yönetim Kurulu ve Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur."

bottom of page