naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page
Dr. R. Erdem Erkul

Dr. R. Erdem Erkul

Businessman, DEİK

İş İnsanı, DEİK

EN

Dr. R. Erdem Erkul, Technology Entrepreneur, is one of the founders of Cerebrum Tech and vice-president of the Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS). On December 2020, he was elected to the Board of Directors of the Global Entrepreneurship Network (GEN) Turkey. Since the early 2022, he is the President of the Digital Technology Business Council of the Foreign Economic Relations Board of Türkiye (DEIK). He worked in several positions in Microsoft US- Middle East and North Africa regions for many years. He most recently worked as the Director of Public Sector & Investments of Microsoft Middle East and Africa and Turkey. He worked at Samsung as a director and company spokesperson between 2014 and 2018. He took part in various R&D and innovation projects conducted between Türkiye and South Korea. Dr. Erkul is known for his work in e-Government, environment and climate, metaverse, new generation technologies, Web 2.0 and Web 3.0, online participation, and entrepreneurship. He has written several articles on these topics in the Harvard Business Review (HBR). He has received national and international education in the fields of public administration, innovation, entrepreneurship, and business administration. He plays kopuz and bağlama.

TR

Dr. R. Erdem Erkul, Teknoloji Girişimcisi, Cerebrum Tech'in kurucularından biri ve Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi'nde (CEPIS) başkan yardımcısıdır. 2020 Aralık ayında, Global Girişimcilik Network (GEN Türkiye) yönetim kuruluna seçilmiştir. 2022 yılının başından beri Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK)’nun Dijital Teknolojiler İş Konseyinin başkanı olarak görev yapmaktadır. Microsoft Türkiye ve Orta Doğu Afrika bölgesinde farklı pozisyonlarda görev yaptı. Son olarak Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlar Direktörü olarak çalışmalarını tamamladı. 2014-2018 yılları arasında Samsung'da direktör ve şirket sözcüsü olarak çalıştı. Güney Kore ve Türkiye arasında farklı ARGE ve inovasyon projelerinde yer aldı. Dr. Erkul, e-devlet, akıllı şehiler, çevre ve iklim , metaverse, yeni nesil teknolojiler , web 2.0 ve web 3.0, e-katılımcılık, ve girişimcilik konularında yaptığı çalışmalarla bilinmektedir. Bu konular hakkında yazdığı pek çok yazı Harvard Business Review (HBR)’da yayınlanmıştır. Kamu yönetimi, inovasyon, girişimcilik ve işletme alanlarında ulusal ve uluslararası eğitimler almıştır. Kopuz ve bağlama çalmaktadır.

bottom of page