naver-site-verification: naverb98212e3bb195d4bf0d2b9c203ffc0aa.html
top of page
Hümeyra Kaçaran

Hümeyra Kaçaran

Founding & Managing Associate, Kaçaran-Turanlı LawOffice

Kurucu ve Yönetici Avukat, Kaçaran-Turanlı Hukuk Bürosu

EN

Hümeyra KAÇARAN graduated from Marmara University, Law Faculty in 2005. Hümeyra started her legal internship at the law office of Prof. Dr. Atty. Cevdet Yavuz who is one of the most well-known professors in the field of private law in Turkey, and worked as a lawyer at the same office between 2006-2014. In the same period, Hümeyra started her postgraduate education at Marmara University, Institute of Social Sciences and successfully completed her education by presenting her master's thesis named “Legal Mortgage Right of Construction Creditors”. Hümeyra is currently pursuing her doctorate in private law at Marmara University, Institute of Social Sciences. Hümeyra KAÇARAN became the founding and managing partner of Kaçaran & Turanlı Law Firm in 2015. She has knowledge, experience and competence in the fields of Law of Obligations, Commercial Law, Real Estate Law and Execution and Bankruptcy Law. Hümeyra also has experience in commercial disputes and arbitration and has served as the chief arbitrator's secretary in arbitration. She actively participates in mediation processes. Hümeyra continues her professional career as a Founding and Managing Associate at Kaçaran & Turanlı Law Firm.

TR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajına Türkiye’nin özel hukuk alanında en tanınmış profesörlerinden birisi olan Prof. Dr. Av. Cevdet Yavuz’un ofisinde başlamış, 2006-2014 yılları arasında aynı büroda avukat olarak çalışmıştır. Aynı dönemde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başlamış, “Yapı Alacaklılarının Kanuni İpotek Hakkı” isimli yüksek lisans tezini sunarak, eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Halihazırda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Hümeyra KAÇARAN, 2015 yılında Kaçaran & Turanlı Hukuk Bürosunun kurucu ve yönetici ortağı olmuştur. Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku alanlarında bilgi, tecrübe ve yetkinliğe sahiptir. Ticari uyuşmazlıklar ve tahkim alanında da deneyim sahibi olup, tahkim yargılamalarında başhakem sekreterliği görevini ifa etmiştir. Arabuluculuk süreçlerine aktif olarak katılmaktadır. Mesleki kariyerini Kaçaran & Turanlı Hukuk Bürosunda Kurucu ve Yönetici avukat olarak devam ettirmektedir.

bottom of page